Sami Amirî, Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster? 

Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?, Dr. Sâmî Âmirî’nin Türkçeye kazandırılmış ilk eseri olma özelliğini taşımaktadır. Eser, müellifin son dönemlerde İslam karşıtı şu veya bu gruplara mensup kişiler tarafından çokça dile getirilen sorulara cevap amacıyla kaleme aldığı kitap serisinde yer almaktadır. Bu seri günümüz dünyasında karşı karşıya kaldığımız en önemli sorulara dinimizin temel ilkelerini çiğnemeden nasıl cevaplar verileceğine dair müstesna birer numune olan kitaplardan oluşmaktadır. Her soruya müstakil bir eser kaleme alarak cevap veren Sâmî Âmirî, elinizdeki kitapta Allah Teâlâ’nın neden kendisine ibadet edilmesini istediği üzerinde durmuş, meseleyi kibriya sıfatı gibi bağlantılı konularla beraber beş ana bölümde sistematik bir şekilde incelemiştir.

Derslerine katılmak, kitaplarını okumak ve bir kısmını tercüme etmekle birçok şey öğrendiğim çok yönlü bir ilim adamı olan Sâmi Hocamızın bu kitabını dilimize kazandırmaktan mutluluk duymaktayım. Bunun yanında felsefe, karşılaştırmalı dinler tarihî ve İslami ilimlere dair edindiği formasyonu eserlerinde etkin olarak kullanan Sâmî Hoca’nın diğer eserlerinin de projemiz dahilinde peyderpey Türkçeye kazandırılacağı müjdesini vermek isterim.

Kitabın ve Sâmî Âmirî külliyatının, ülkemizde yeterince dikkate alınmadığını ifade edebileceğim İslam karşıtı söylemlerin yanı sıra güncel inanç problemleri alanının ve ilgili tartışmaların derinleşmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, bu alanda çaba sarf edenler dâhil olmak üzere aklında soru işaretleri bulunan kişilerin ilgisine mazhar olacağını ümit ediyorum.

Mehmet Ali Kılınç
24.09.2021
Konya

Sami Amirî, Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?
Sami Amirî, Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?, çev. Mehmet Ali Kılınç (İstanbul: İnsan Yayınları, 2022)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir